Ökning av Denguefeber

Denguemygga

Denguefeber är inte det man oroar sig för mest när man är ute och reser, men Smittskyddsinstitutet har fått rapporter om en ökning under 2007, både i Asien och områden i Sydamerika.

2006 anmäldes 54 fall i Sverige, varav de flesta blivit smittade i Thailand, följt av Indien, Indonesien och Filippinerna. Sjukdomen sprids av myggan Aedes aegypti, och 4-7 dagar efter bett drabbas man av kraftig feber, huduvärk, ledvärk, illamående och hudutslag. Även värre symtom kan förekomma.

Fortfarande finns inget vaccin mot sjukdomen, som i Sverige är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Läs mer på Smittskyddsinstitutets hemsida.