Open Skies öppnar skyarna

Att flyga över en annan stat är ett brott om man inte har tillstånd. Men det finns också andra avtal som reglerar luftrummet och flygtrafiken. I det här fallet handlar det om relationen mellan USA och EU. [simpletag]Open Skies[/simpletag]-avtalet är en bilateral överenskommelse som innebär att alla tidigare restritioner upphör, men innefattar andra överenskommelser, som delat ansvar för koldioxidutsläpp, nationella ägandeandelar och en över huvud taget ökad öppenhet på varandras marknader. I dagsläget får exempelvis bara fyra flygbolag trafikera sträcken Heathrow-USA, två brittiska och två amerikanska. Inte oväntat är [simpletag]British Airways[/simpletag] ett av dem brittiska bolagen, och inte helt oväntat kommer det också kritik mot förslaget därifrån.

En bra poäng är att USA-flyg skulle få fortsätta till andra flygplatser inom EU, något som inte accepteras på motsvarande sätt i USA. Orättvist, tycker British Airways.

EU-kommissionen tror att antalet resande skulle kunna öka med 25 miljoner

Resekoll tycker att en ökad öppenhet och avreglering är bra. Bara någon tänker på miljöeffekterna också.