ChaMoi anordnar alpresor för kvinnor

Bergsklättring i alperna

I denna tid av jakt på självförverkligande och ouppnåeliga ideal på alla fronter, kan det vara skönt att rensa hjärnan ibland och sudda lite på sitt överfyllda livsark. ChaMoi är en nystartad researrangör från Uppsala som inriktar sig på att ordna [simpletag]coaching[/simpletag]resor för kvinnor till [simpletag]Chamonix[/simpletag] i Alperna.

För den mer äventryslystna arrangerar ChaMoi Adrenalinresan, där aktiviteter som tuff [simpletag]bergsklättring[/simpletag] och vandring blandas med coachledda gruppsamtal i ämnen som självkänsla, [simpletag]relationer[/simpletag] och kvinnoideal. Mor- dotterveckan är "quality time" mellan mödrar och döttrar, och resan är mer inriktad på samvaro, samtal och lugn. I Mary Shelleys spår heter en resa som tar dig på en vandring till "Frankenstein"-författarens enkla stenhus. Samtalen kretsar kring kvinnliga pionjärer, ideal och förebilder.

Läs mer på www.chamoi.se