Ground Zero tar långsamt form

Ground Zero, Photo: Christian von Essen Ground Zero, Photo: Christian von Essen

I [simpletag]New York[/simpletag] måste du givetvis stanna till en stund vid [simpletag]Ground Zero[/simpletag]. Inte för att det finns mycket att se, men för att det är så gripande. Hela området är byggarbetsplats med galler för, så det händer mycket där inne utan att man ser något vidare. Utanför kan förbipasserande stanna till vid [simpletag]utställning[/simpletag]en av bilder, både från före och efter [simpletag]9/11[/simpletag], blandat med utlåtanden från människor som överlevde. Har man inte sett [simpletag]Twin Towers[/simpletag] i verkligheten tidigare, går det inte att förstå deras magnitud över huvud taget. En hint ser ni på fotografiet till vänster, där torntopparna kikar upp ovanför molnen. Inte en smula finns kvar.

Följ projektet på www.buildthememorial.org