Arlandaindex visar på ökad turism till Sverige

Arlanda Airport at Resekoll.se

Enligt Arlandaindex ökar den svenska [simpletag]turismnäringen[/simpletag] i juni månad med 2,6 procent jämfört med föregående år, och uppgår därmed till 3,4 miljarder kronor. 153 100 personer var sysselsatta inom turismnäringen i Sverige under årets första sex månader – en ökning med 1500 personer, och prognosen är att 3600 kommer att bli anställda totalt innan året är slut. Enligt rapporten spår man en ökning i gästnätter på [simpletag]svenska hotell[/simpletag] med 136 000 under året från utomnordiska [simpletag]turister[/simpletag].


Sammanställningen [simpletag]Arlandaindex[/simpletag] är ett nytt samarbete mellan LFV (tidigare [simpletag]Luftfartsverket[/simpletag]) och turismnäringens medlemsorganisation FörTur, med statistik från LFV och NUTEK. Siffrorna baseras på besökstrycket från [simpletag]Arlanda[/simpletag] Airport. Rapporten kommer att komma ut en gång i månaden.

Läs Arlandaindex här!