Jobba i Nordkorea och se en ljusare framtid?

Gaesong Industrial Complex at Resekoll.se


Nordkorea
är kanske inte berömt för sprudlande ekonomi, anständiga arbetslagar och framtidstro, men Resekoll råkade snubbla på en alldeles fantastisk nätannons för Gaeseong Industrial Complex som påvisade att det visst är så. Projektet är ett unikt sätt att förena [simpletag]Sydkorea[/simpletag]s teknologiska know-how med [simpletag]Nordkorea[/simpletag]s vidsträckta naturtillgångar och billiga arbetskraft. Tillsammans med den gränsöverskridande järnvägen mellan de två tidigare rivalerna, hoppas man kunna bygga en långsiktig och samarbetsvillig stämning, med ekonomiska synergieffekter, samt i förlängningen en plats för utomkoreanska investorer att flockas kring. Texten i annonsen är i alla fall underbar:

People with dreams and hopes

[simpletag] Gaeseong Industrial Complex[/simpletag], North Korea

At their diligent fingertips

A hopeful future is being molded

A dream of a unified Korea is coming true

in the Gaeseong Industrial Complex

Nurturing economy for peace

and peace for the economy