Slutet är nära!

Ja nu är det snart kört. Idag startar SvD sin reportageserie om "det klimatfarliga resandet". Och naturligtvis är det flyget som åker på däng. Tidigare har man talat om att flygresor står för 2 procent av [simpletag]koldioxid[/simpletag]utsläppen, men idag menar en grupp forskare på SvD Brännpunkt att det i själva verket handlar om "mellan 3,5 och 9 procent".

Forskargruppen manar till ett ökat perspektiv från EU i [simpletag]utsläpp[/simpletag]shandeln, högre beskattning på [simpletag]flyg[/simpletag]bränsle (som idag är momsbefriat), samt ett stopp i utbyggnaden av [simpletag]flygplatser[/simpletag]. Samtidigt lägger docent Stefan Gössling fram en studie som visar att svensk turistnäring står för 10 procent av landets utsläpp, inklusive flyg och boende.  

Utvecklingen drivs givetvis på av det ökande lågprisflyget och svenskarnas behov av att resa oftare och längre. Särskilda miljöskatter på flygbränsle skulle förstås ställa högre krav på exempelvis fulla plan och färre avgångar. Men det skulle vara intressant att se en studie över svenskarnas priskänslighet när det gäller resor – hur mycket mer reser vi bara för att priserna sänks med några hundralappar? Och hur mycket mindre skulle vi resa vid en höjning?

 

Det är lätt att hitta en syndabock i flyget, särskilt som bilindustrin jobbar snabbt nu med alternativa bränslelösningar. Samtidigt finns det ett ökande [simpletag]miljö[/simpletag]fokus både i resebranschen såväl som i hotellbranschen. Men det måste gå snabbare – både för miljön och för opinionen. Visit Sweden kritiseras exempelvis för att peka ut Asien som en viktig marknad att utveckla, och [simpletag]Norge[/simpletag] får beröm för att de medvetet "valt att inte satsa på Asien av miljöskäl", samtidigt som man sprutar upp olja. Är det så vi ska ha det – det mest isolerade landet vinner i klimathetsen? Och vem forskar egentligen på [simpletag]förnyelsebar energi[/simpletag] för flyget?