Vad är värst med London?

London at Resekoll.se

British Airways och VisitBritain har tillsammans genomfört en skandinavisk undersökning där man försöker ta reda pÃ¥ vilka fördomar vi har gentemot London. Undersökningen, som egentligen är en enkel enkätfrÃ¥ga, finns pÃ¥ www.madeinlondon.se, och i ett pressmeddelande gör man stor sak av att skandinaver har ”felaktiga fördomar” om London. Men som man frÃ¥gar fÃ¥r man svar – pÃ¥ frÃ¥gan Vad tycker du är det värsta med London? har vi svenskar svarat ”Det är dyrt” (38%), ”Trafikstockning” (17%), ”DÃ¥lig mat” (16%), ”DÃ¥ligt väder” (15%), ”Rökiga pubar” (11%). Mest för att det är de enda svarsalternativ som finns.