A380 testas med gasbränsle

A380 at Resekoll.se

Nyligen genomfördes en testflygning mellan engelska Filton och Franska Toulouse, där Airbus nya A380 kördes på bränslet GLT, Gas To Liquids. Både effektivare förbränning och mindre giftutsläpp gör att försöket är ett välkommet inslag i flygindustrin. Utvecklingen av alternativa bränslen sker i Qatar, och de inblandade är förutom Airbus bland andra Shell, Qatar Airways och Rolls Royce.