Uchronia – konst eller galenskap?

Uchronians - Resekoll.se

Ute på en ökenvidd i Nevada, USA, samlades i slutet av 2006 43 kreativa och engagerade människor från Europa. De samlades för att tillsammans bygga en gigantisk plockepinnskulptur av sporadiskt och impulsivt ihopsatta träpinnar från 150 kilometer timmer.

Figuren tjänade under några skälvande dagar som skydd, tempel och konstverk, innan det brändes ner i en ritual. Gruppen kallar sig för Uchronians, och dess grundare Jan Kriekels ser projektet som ett spel med tid, rum och invanda föreställningar. Konst, filosofi och hantverk samsas i det lösa nätverk som är Uchronia, och om det är genialiskt eller spritt språngande får du själv avgöra. Läs mer på Uchronians.org!

Uchronia - Resekoll.se