Trusted Travel Blogs Network

Trusted Travel Blogs Network - Resekoll.se

 

Det är svårt för ett otränat öga att skilja mellan bloggar skrivna av entusiaster och bloggar skrivna av sökmotoroptimerare – ibland är det nämligen en hårfin gräns. Detta gäller kanske ännu tydligare i resebloggvärlden. För att få vara med i Trusted Travel Blogs Network får du ha kommersiella intressen, men måste i så fall redogöra tydligt för dessa. Dessutom ska du naturligtvis hålla hög klass på materialet. Vem som helst kan nominera nya resebloggar, som därefter granskas av en oberoende panel. Om inte annat kan du få tips på 25 nya resebloggar.