SAS redovisar nedg̴ng Рmen h̴ller sig flytande

SAS - Resekoll.se

SAS redovisade som väntat en kraftigt minskad vinst för det tredje kvartalet. Trots en resultatminskning på hela 452 miljoner kronor landade resultatet på plus 101 miljoner. SAS transporterade 9,8 miljoner passagerare, vilket är en minskning med 5,4 procent. Nedskrivning av goodwill och Spanair-innehavet på två miljarder har inte påverkat likviditeten. Så här säger vd Mats Jansson i ett pressmeddelande:

"Vi upplever nu en tredimensionell kris. Den finansiella krisen har kommit ovanpå krisen i branschen och förstärker den negativa konjunkturutvecklingen. Utöver detta har vi våra egna SAS specifika problem och utmaningar som vi nu adresserar genom att tidigarelägga återstående åtgärder i S11 (SAS rekonstruktionsprogram Strategy 2011, red anm.) med fokus på att eliminera återstående kostnadsgap.