Rapport: Flyg med framtid 2008

Flyg med framtid - Resekoll.se Foto: Christian von Essen

Idag torsdag ägde Flyg med framtid rum, ett årligt branschseminarium signerat Föreningen Svenskt Flyg. Mycket handlade förstås om klimatfrågor och "en bransch i kris", men också en hel del om infrastruktur, kollektivtrafik och framtidstro. Det stod tydligt under dagen att transportnäringen önskar samarbeta tätare i framtiden. Moderator var Ulf Wickbom, som bemästrade både föreläsare och publikens via sms inskickade frågor på ett påläst, vaket och kul sätt (även om han avbröt sina respondenter lite väl ofta med egna funderingar).

Först ut var Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson (bilden ovan t v), som pratade miljö och klimathot på ett entusiasmerande sätt, även om det swischade förbi många grafer och stapeldiagram som knappt hann kommenteras. Detta kritiserades Axelsson för vid ett par tillfällen.

Han menade att det inte räcker att stirra sig blind pÃ¥ flygets koldioxidutsläpp, utan de andra utsläppen som följer med är minst lika stora miljöhot. Axelsson ser en liknande framtid för flyget som för bilarna – smartare fordon, ecodriving och ny teknik för att skona miljön och effektivisera bränsleÃ¥tgÃ¥ngen.

BÃ¥de vindkraft och solceller är potentiella globala energilösningar pÃ¥ sikt menar han, och en möjlighet är att en villa i framtiden kan ha sitt eget lilla "vindkraftverk" pÃ¥ taket, för att pÃ¥ sÃ¥ sätt kunna bidra med mer energi än hushÃ¥llet gör av med, och därmed kunna fÃ¥ en "negativ" räkning frÃ¥n elbolaget. 

Etanolen kom förstås upp. "Varför hackar alla på etanol? Om man pratar om markanvändande tar både kött och tobak mycket mer av potentiell åkermark, men ändå får etanolen skulden?".

 

Peje Emilsson från Kreab (bilden ovan t h) ville med en Göran Persson-inspirerad retorik lyfta fram flyget som en katalysator för "handel, välfärd, livskvalitet och demokrati" och menade att flygbranschen bör "sluta be om ursäkt för sig". Vem bör flygbranschen påverka mer? frågades publiken. 49 procent svarade "passagerarna" framför politikerna och medierna. Kommer flyget att öka till 2012? frågade Emilsson. "Ja", svarade hela 93 procent.

 

  

 

Luftfartsverkets Kerstin Lindberg Göransson gick igenom LFVs och Arlandas strikta utsläppsmÃ¥l och vägen dit. Bland annat ska verksamheten pÃ¥ Arlanda bli klimatneutral till 2012 är det tänkt. Arlanda har ett utsläppstak pÃ¥ 342500 ton koldioxid, ett mÃ¥l som ska uppnÃ¥s 2011. Men det är inte flygplatsdriften eller ens flygplanen som stÃ¥r för det värsta – dessa tvÃ¥ omrÃ¥den tvärtom minskar sina utsläpp. Det är nämligen hur alla resenärer tar sig till Arlanda som räknas in i utsläppsstatistiken. Ett faktum som är fullkomligt absurt, men som ingen ifrÃ¥gasatte öppet under dagens samtal. Liksom Lindberg pÃ¥pekade, innebär det att det är bättre för deras utsläppstak ifall varor fraktas med en lÃ¥ngtradare genom hela Sverige istället för med flyg. För att lyckas med sin uppgift krävs att betydligt fler resenärer tar sig till Arlanda kollektivt i framtiden, nÃ¥got som nästan samtliga i publiken trodde var en möjlighet. Biltullar kan vara aktuellt att införa pÃ¥ Arlanda till 2011.  

 

En paneldebatt fick fortsätta resonemanget (bilden ovan t v). Talade gjorde representanter från SL, UL, Arlanda Express och Flygbussarna, som var överens om att samarbeta mer och "bli mer sexiga" enligt Mikael Bergkvist från Flygbussarna. Arlanda Express Per Thorstensson framhöll från sin sida att man investerar 60 miljoner kronor för att effektivisera sin verksamhet, men att 4-spåret till Arlanda helt enkelt är fullt. SL:s Helena Sundberg manade till att inte ställa olika trafikslag mot varandra, utan att poängen är att både buss- och tågtrafiken måste öka till Arlanda. Sture Jonsson från Upplands Lokaltrafik erkände att de fortfarande inte kan ta kort på sina flygbussar från Uppsala. Publiken konstaterade att svårigheten med att få folk att åka kollektivt till flygplatsen till största delen beror på "vanans makt".

Och det här var bara förmiddagen. Sen kom Ibrahim Baylan, ordförande i Trafikutskottet (bilden ovan t h).