Lufthansa skruvar ner i sommar

Lufthansa Italia - Resekoll.se

Lufthansas sommarprogram innebär en liten avmattning. Förra årets 207 destinationer i 81 länder har i år bantats till 206 destinationer i 78 länder. Detta ger en minskning med 0,5 procent. Men med den nya satsningen på Lufthansa Italia kommer utbudet i själva verket att öka med 0,6 procent globalt.