Kurvade inflygningar

Kurvade inflygningar - Resekoll.se

Att det försvunna Atlantenplanet flög "utanför radarn" för att sträckorna över havet är för långa, låter i upplysta öron ganska befängt. Gps-tekniken både finns och används även inom flyget. Men förändringar i flygbranschen går smärtsamt långsamt och måste förankras globalt, både hos flygplanstillverkare, flygplatspersonal och – inte minst – i de gränsöverskridande regelverken.

Svenska analysföretaget AvTech har i flera år testat att kombinera den satellitbaserade navigeringen med vindberäkningar och en ny typ av kurvade inflygningar. Detta gör att man både kan spara in på bränsleåtgång, CO2-utsläpp och samtidigt reducera bullret (eftersom planet segelflyger den sista biten ner mot landningsbanan). I sommar har Apollos flygbolag Novair testat tekniken i det så kallade MINT-projektet, som i sin tur förankrats i EU-initiativet SESAR. Dessa nya insikter resulterade i en kort nyhetsartikel jag skrev för branschtidningen Travel News. Läs den här!