Regler för resenärer som drabbats av askan

Att halva Europas flygtrafik ska slås ut på grund av askmoln låter förstås som lika delar aprilskämt och dystopisk actionrulle. Men nu är så fallet, och förtvivlade resenärer får hoppa över chartersemestrar, utlandsbesök, cityhelger och konferenser.

Men det riktigt frustrerande ligger förstås i ovissheten. När kommer flygen igång igen? Kan jag räkna med att flyget avgår på måndag eller tisdag nästa vecka? Vilken ersättning kan jag vänta mig?

Svenska Resebyråföreningen har idag gått ut med klargörande information om resenärernas rättigheter under rådande situation. Vi publicerar här pressmeddelandet i sin helhet:

Askmolnet och inställda flyg

Förtydligande information om resenärers rättigheter
I samband med att tusentals svenska resenärer just nu – både i och utför Sverige – är drabbade av inställda flyg, råder en stor osäkerhet om vad som gäller kring ersättning. Nedan följer en sammanfattning av de regelverk som finns.

Allmänt
När en flygning, oavsett anledning, ställs in har passageraren rätt till assistans. Detta framgår av artiklarna 5 och 9 i EU-förordningen om passagerares rättigheter, (EG) nr 261/2004. Assistansen omfattar bland annat ombokning, måltider och hotellrum vid behov av övernattning. Däremot har passageraren ingen rätt till extra kompensation, eftersom i detta fall askmolnet är en extraordinär omständighet ”som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.

Paketresor
Om en inställd flygning ingår i en paketresa gäller följande:

   1. Om avresa ännu inte ägt rum, föreligger i dagsläget en rätt för både resenär och arrangör att häva avtalet med stöd av allmänna villkor för paketresor. Resenären har rätt att återfå vad han betalat.

   2. Om resenären kommer iväg på sin resa men avresan blir försenad, har resenären rätt till prisavdrag som normalt sett beräknas till en dagsandel av resans pris. Om en resenär går miste om en dag på resmålet på en paketresa som varar i sju dagar har han således rätt till prisavdrag med 1/7 av resans pris.

   3. Om resenären ska resa hem men blir kvar på resmålet måste man skilja på EU-länder och länder utanför EU.

3.1     EU-länder
Enligt den nämnda EU-förordningen har flygbolaget en skyldighet ge assistans till resenärerna. Detta innefattar som redan nämnts ovan bland annat ombokning, måltider och, vid behov av övernattning, hotellrum. En arrangör som organiserat paketresan är skyldig att bistå resenären så länge paketresan inte avslutats. Enligt SRF:s bedömning är därför arrangören skyldig att ordna inkvartering åt resenären. Kostnaderna ska dock i enlighet med förordningen slutligen bäras av flygbolaget. SRF rekommenderar därför medlemmarna att inte boka hotellrum, innan flygbolaget bekräftat att det kommer att bära denna kostnad. 

3.2     Länder utanför EU
Flygbolagets ansvar omfattar även flygningar från länder utanför EU, om flygningen utförs av ett EU-flygbolag. För dessa flygningar gäller alltså vad som sägs under 3.1.

Flygningar från länder utanför EU som utförs av ett flygbolag som inte hör hemma inom EU omfattas dock inte av förordningen. Dessa flygbolag har därmed inte någon skyldighet enligt förordningen att ge assistans till resenärer som drabbas. Däremot kan de omfattas av liknande bestämmelser i avreselandet (exempelvis USA). Arrangören har en skyldighet att ordna med hotell och måltider för dessa resenärer.

Observera dock att det hotell som erbjuds för övernattning inte behöver vara av samma standard som det hotell som resenären tidigare har bott på under resan, utan det går att, om så är möjligt, byta till ett hotell av lägre standard.

Paketliknande resor
För så kallade paketliknande resor (dvs. separata transport- och inkvarteringstjänster som sålts till av varandra oberoende priser) gäller följande:

   1. Resebyrån har inte något ansvar enligt paketreselagen, eftersom dessa resor inte omfattas av denna lag.

   2. Flygbolaget ansvarar enligt EU-förordningen enligt vad som sägs ovan. Resebyråer har en allmän skyldighet att bistå resenären med information och assistans, men när det gäller hotellvistelse ska resenären hänvisas till flygbolaget.

Foto: Geology.com

One thought on “Regler för resenärer som drabbats av askan”

  1. Att klargöra dessa frågor är väldigt viktigt, både för privatpersoner som för resebyråer. Resebyråer betalar ofta för tjänster som ingår i paketresorna långt innan kunden reser och dessa utlägg är ofta sådana man inte kan få tillbaka. Resebyråerna riskerar alltså i dessa fall att förlora stora summor pengar på denna typ av naturkatastrofer vilket kan vara förödande för små resebyråer. Men självklart är det otroligt viktigt att privatpersoner har skydd också, men samtidigt är det ju detta reseförsäkringar är till för…

Kommentarer inaktiverade.