Travel 2011 – ny resemässa i Malmö

Travel 2011 - Resekoll.se
Hallå där Peter Abramsgård, projektledare för nya resemässan Travel 2011, som äger rum 19-20 mars på Stadionmässan i Malmö:

Varför behöver Skåne-regionen en egen resemässa?
– Skåne har 1,2 miljoner invånare varav få besöker resemässorna i Danmark eller TUR-mässan i Göteborg. Vi har märkt ett väldigt sug både från allmänheten och utställarna att nå den skånska publiken. Vi tror också att en rent publik mässa gör att aktörerna kommer närmare slutkunden. Det blir en folkfest med personligare touch.

Mässan ligger väldigt nära TUR-mässan – hur har ni tänkt där? Har utställarna varit positiva till möjligheten att köra båda mässorna efter varandra?
– Vi har många internationella utställare som kommer från ITB-mässan i Berlin, och på väg till TUR-mässan mellanlandar på Travel 2011. Vi har mött en oerhört positiv respons, men vi vet att också att många fler utställare kommer att anmäla sitt intresse till nästa resemässa.

Flera har försökt konkurrera med TUR tidigare, bland annat i Stockholm, men ingen har lyckats. Varför kommer ni lyckas?
– Vi konkurrerar inte med TUR, utan ser oss som ett komplement.

Travel 2011 bara på resenärerna som mässbesökare. Fanns det inte utrymme för några fackdagar?
– Nej, inte den här vändan, men vi har utställarbuffé på fredagkvällen och utställarmingel på lördagkvällen.