Elefantbarnhem i Sri Lanka

Elefant i Sri Lanka - Photo: Bo E Rosén, Resekoll.se

Strax utanför Sri Lankas huvudstad Colombo ligger det unika elefantbarnhemmet ”Pinnawala elefant orphanage”. Platsen är en zoologisk park och ett hem för ett 70-tal nödlidande och föräldralösa elefanter. ”Barnhemmet” fungerar som ett uppfödnings- och utbildningscenter för elefantintresserade och forskare från hela världen som värnar om dessa djur.

Elefant i Sri Lanka - Photo: Bo E Rosén, Resekoll.se

Den 76 elefanter stora hjorden i Pinnawala i Sri Lanka rör sig fritt över ett 50 hektar stort omrÃ¥de. Men en del av dem hjälper ocksÃ¥ till som arbetselefanter med vÃ¥rd av omrÃ¥det. När det gäller att forsla stora timmerstockar och ta sig fram i vegetationen, är elefanten – trots sin storlek och tyngd, en fullvuxen asiatisk elefant väger ungefär fem ton – ett oumbärligt hjälpmedel.

Förutom att skogsmaskiner är mycket dyra i både inköp och drift, avger de avgaser och pressar så hårt mot marken att naturligt förekommande tungmetaller kan lakas ut i grund-vattnet och förstör miljön. 

Elefant i Sri Lanka - Photo: Bo E Rosén, Resekoll.se

Föräldralösa elefantungar

Det finns bara omkring 4 000 vilda elefanter kvar i Sri Lanka, enlig en inventering. I början av 1900-talet fanns det över 12 000 djur. Många av dem dödades under den brittiska kolonial-tiden (1798-1948) av vredgade engelsmän med stora odlingar, eftersom elefanterna trampade sönder deras grödor.

När Sri Lankas zoologiska park tog hand om tre föräldralösa elefantungar 1975, fick man idén till ett speciellt barnhem för elefanter. Sedan dess har antalet stadigt ökat. I dag finns ett 70-tal elefanter på det unika elefantbarnhemmet. Den sista kom 2011. Barnhemmet har också blivit ett uppfödnings- och utbildningscenter. Det föds ungefär två ungar om året. 

Elefant i Sri Lanka - Photo: Bo E Rosén, Resekoll.se

Elfenben

Till elefanthemmet kommer skadade och föräldralösa elefantungar från hela landet, som vilt- och naturvårdare tagit hand om och sedan lämnat till detta märkliga elefantbarnhem. Det kan till exempel vara ungar till en hona som trampat på en landmina eller som dödats på andra sätt. Enligt en rapport dödas omkring 100 elefanter om året på Sri Lanka av bönder som fått sin egendom söndertrampad.

Jakten på elfenben är fortfarande ett stort hot mot djuren, inte endast i Asien. I de tre västafrikanska länderna Nigeria, Elfenbenskusten och Senegal är denna handel omfattande.

Elefanterna på Pinnawala används aldrig i vinstsyfte utan får bo resten av sina liv i den unika zoologiska parken, som ligger cirka fem mil från huvudstaden Colombo.

Elefant i Sri Lanka - Photo: Bo E Rosén, Resekoll.se

Socialt djur

– En elefant är ett mycket känsligt och socialt djur, berättar en ”mahout” (elefantskötare). Elefanten behöver – precis som vi människor – pysslas om och muntras upp för att mÃ¥ bra.

På elefanthemmet finns därför veterinärer och skötare, totalt arbetar ett hundratal personer med djuren. Verksamheten finansieras genom donationer och gåvor, men den största inkomsten kommer från alla de turister som besöker hemmet för att titta på den dagliga skötseln av djuren. Höjdpunkterna är matning med nappflaska av ungarna och badet vid floden två gånger om dagen.

 

Elefantfakta

* Det finns cirka 50 000 asiatiska elefanter kvar. Ungefär 25 000 av dem finns i Indien, och ungefär en tredjedel är tama elefanter. Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska släktingen. Den asiatiska har också bara ett ”finger” i spetsen på snabeln att greppa med, medan den afrikanska har två. 
* En elefant äter omkring 300 kilo blad och bark per dag och dricker mellan 200-300 liter vatten varje dygn. 
* Den är dräktig i 24 månader och får ungar vart tionde år. 
* Trots sin storlek kan den springa i cirka 40 km i timmen och dess medellivslängd är 80 år!

 

Text & foto: Bo E Rosén

(texten är tidigare publicerad i tidningen Djurens Rätt 2012)

 

Fotnot:
I början av 2013 beslagtog myndigheterna i Singapore 1,8 ton elfenben värt motsvarande nästan 13 miljoner kronor. Det var 1 099 betar som kom från Afrika.
I Afrika finns omkring 500 000 elefanter.