Cloudforest, Ecuador. Photo: Christian von Essen

Ny konferens om hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin

Fredag 17 april 2015 är det premiär för en ny hållbarhetskonferens i Stockholm på temat Hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin. Bakom arrangemanget står Simon Strandvik och Greentime. Resekoll tog ett snack med honom för att se vart branschen är på väg med sitt hållbarhetsarbete.

Varför anordnar Greentime den här konferensen just nu?

− Greentime anordnar denna konferens just nu för att inspirera och engagera till ett mer aktivt hållbarhetsarbete inom besöksnäringen och mötesindustrin. Vi vill få fler att göra mer! Vi ser i dag fantastiska insatser på många håll, medan det på andra ställen inte händer någonting. De större övergripande hållbarhetsfrågorna innebär inte en tävling utan vi måste ta lärdom av varandra. Vi uppfattar att många hållbarhetsintresserade i branschen känner sig ensamma i sitt hållbarhetsarbete och ibland är de frustrerade över att kollegor och andra intressenter inte prioriterar detta mer. Vi hoppas att konferensen kan fungera som bränsle för att driva på hållbarhetsarbetet och hålla uppe motivationen att vilja förändra och förbättra.

Hur ser utvecklingen ut för hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin? Börjar vi se en ökad medvetenhet?

− Utifrån vårt perspektiv ser vi många utmaningar med hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen och mötesindustrin, men medvetandet börjar absolut finnas där. Det är starkt växande branscher och detta medföljer mer resande och mer resursförbrukning, vilket i sig inte egentligen är ett problem så länge vi tar ansvar för konsekvenserna. Det vi ser i dag är att många konferensanläggningar och evenemang väljer att profilera sig genom en märkning eller certifiering och intresset växer sig starkare. I dag är miljöarbetet snarare en hygienfaktor än en nisch om vi kollar på hotell, och denna utveckling tror vi smittar av sig på fler verksamheter inom både besöksnäringen och mötesindustrin. Miljöintresset överlag växer sig starkare, se bara på utvecklingen av försäljning av ekologiska matvaror eller krav på byggnadsmaterial. Så visst, medvetandet ökar men det är lång väg kvar att gå.

Vilka områden tycker du personligen att det finns mest förändringspotential inom?

Simon Strandvik, Greentime
Simon Strandvik, Greentime

− Jag personligen ser störst utvecklingspotential kring transporter och mat, när vi pratar hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin. Den överlägset största klimatpåverkan kring en upplevelse eller ett event ligger i hur besökaren tar sig till och från sitt resmål. Här finns mycket att göra för att underlätta för besökaren och samtidigt kommunicera att man gör en miljöinsats om man väljer ett bra transportalternativ. Då gäller det att väva in resan som en del av upplevelsen och motivera besökarna att välja rätt alternativ med ekonomiska styrmedel. Intresset för hur mat påverkar miljön växer sig starkare och detta är ett effektivt kommunikativt verktyg i hållbarhetsfrågorna. Att vara medveten om vilken mat man serverar och hur den påverkar miljön tror jag kommer bli allt viktigare framöver.

Du har själv granskat hållbarhetsarbetet inom evenemang. Hur långt har man kommit där? Vad är det viktigaste att ta tag i tror du?

− Min uppfattning är att miljöarbetet kring stora evenemang växer sig starkare och medvetandet hos arrangörer till evenemang blir större i takt med att sponsorer och besökare i större utsträckning värdesätter miljöfrågorna. Jag uppfattar att arrangörer till evenemang, som eventbolag och produktionsbolag, utgår från sin målgrupps attityd och detta styr ofta hur mycket engagemang man lägger på miljöarbetet. Men i andra fall inser arrangörer att det finns pengar och resurser att spara på exempelvis ordentlig avfallshantering eller låg energianvändning. Ju större ett evenemang är, desto större roll spelar miljöarbetet och hur detta kommuniceras.

− Om vi vill ha förändring i miljöarbetet vid stora evenemang är det viktigast att partners och sponsorer börja ställa krav, och det bottnar i att det finns modiga ledare som faktiskt vill förändra världen till något bättre och ser att de har chans att påverka i en positiv riktning. Min uppfattning är att det tyvärr saknas medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna hos många arrangörer till evenemang, särskilt när det gäller eventbolag och produktionsbolag. Dessa anpassar sig totalt efter kundens behov och har oftast inget eget aktivt miljöarbete. Kan partners och sponsorer första värdet i att arbeta med miljöfrågorna och ställa högra krav kommer det att ge stor effekt på hur evenemanget arbetar med miljöfrågorna.

Vad hoppas du besökarna ska få ut av att delta på konferensen?

− Greentimes mål med konferensen är att deltagarna lämnar dagen med stor positiv energi och inspiration till att vilja göra mer för hållbarhetsarbetet i sin organisation. Jag hoppas att de får ny kunskap om hållbarhet, hur det går att kommunicera, vad vi kan vänta oss av framtiden och framför allt veta hur de ska gå tillväga för att förändra attityden hos medarbetare och andra intressenter i sin organisation. Jag ser mycket fram emot denna dag och vill framhäva ett stort tack till Sveriges Turismutbildningar, GMIC Sweden och SF Bio Konferens & Event som gör det här möjligt!

Läs mer om konferensen här.

CHRISTIAN VON ESSEN

One thought on “Ny konferens om hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin”

  1. Pingback: refo

Kommentarer inaktiverade.