En optimistisk svensk resebransch

Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) har genomfört en undersökning tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De tillfrågade var företrädare för 160 reseföretag. Resultatet visar att hela 51 procent är positiva till den ekonomiska utvecklingen under de närmaste 12 månaderna. 60 procent av företagen tror att antalet anställda kommer att bestå oförändrat, medan 19 procent tror på nyanställningar. Endast 14 procent tror på nedskärningar i personalstyrkan.

Vem kommer överleva stålbadet?

Flyget i kris - Resekoll.se

Nu är det här – lågkonjunkturen, stålbadet eller den nödvändiga konsolideringen om du hellre vill. Flygbolagen lyckades (som till synes enda del i turismindustrins kedja) inte bli lönsamma över tid, och minsta lilla fluktuering i oljepriset fäller nya aktörer varje dag. Lufthansas eventuella intresse av SAS har cirkulerat länge nu, och det skulle förmodligen kunna bli en strålande affär för bägge parter. Vad gäller italienska Alitalia verkar loppet (äntligen) vara helt kört, och här hemma ser det ut som att både Sterling och Skyways är på väg utför ruinens brant. I Storbritannien har XL Leisure Group gått i konkurs och strandsatt 65 000 resenärer. Frågan är om kunderna kommer våga satsa på svaga kort under den kommande tiden, eller om det är finansiella muskler som gäller för att vinna förtroende. Kanske räcker det med att hålla vad man lovar gentemot sina kunder, men det är lite skrämmande att dessa jätteföretags ekonomiska planering påminner påfallande mycket om min egen privatekonomi – samma dåliga framförhållning, lika lite säkerhet.