Nomineringar till årets TRIP Award

Opera på Skäret at Resekoll.se

Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) är ett entreprenörsforum som främjar företagande i Sverige inom rese- och turistsektorn. Deras årliga TRIP Award delas ut på TRIP-dagen den 8 november. Så här lyder årets kategorier och nomineringar:


Årets uppstickare

– Opera på Skäret
– Fabriken Furillen
– Flygstolen Nordic

Starkast comeback
– Sätra Brunn Hälsobrunn
– Sala Silvergruva
– Sörmlands Turism

Bäst nyttjande av marknadsföring och distribution
– Solresor i Sverige
– Lotus Travel
– Göta Kanalbolag