SMS-biljett snart på indiska tåg

Tåg i New Dehli at Resekoll.se

I New Delhi undersöker myndigheterna just nu möjligheten att använda sig av SMS-biljett på Indiens tåg. Kaotiska förhållanden vid biljettkassorna i rusningstider har fått Järnvägsdepartementet att tänka om, och man kommer även att placera ut automatiska biljettappareter vid ett flertal stationer. SMS-biljetterna kommer enbart att gälla vid köp av oreserverade biljetter, men å andra sidan upptar dessa hela 90 procent av den dagliga försäljningen. 
Läs artikel hos The Economic Times.