Rapport: Flyg med framtid 2008

Flyg med framtid - Resekoll.se Foto: Christian von Essen

Idag torsdag ägde Flyg med framtid rum, ett årligt branschseminarium signerat Föreningen Svenskt Flyg. Mycket handlade förstås om klimatfrågor och "en bransch i kris", men också en hel del om infrastruktur, kollektivtrafik och framtidstro. Det stod tydligt under dagen att transportnäringen önskar samarbeta tätare i framtiden. Moderator var Ulf Wickbom, som bemästrade både föreläsare och publikens via sms inskickade frågor på ett påläst, vaket och kul sätt (även om han avbröt sina respondenter lite väl ofta med egna funderingar).

Fortsätt läsa Rapport: Flyg med framtid 2008

Svenskt Flyg och miljön

Flygplan - Resekoll.se

Miljödebatten har gått hårt åt flygindustrin den senaste tiden. Föreningen Svenskt Flyg gör sitt bästa för att nyansera en debatt som ofta blivit ganska enkelspårig ("flyg är dåligt"). Men detta har också medfört att flygbranschen på allvar har behövt tänka till och utvecklas. Eller som generalsekreterare Peeter Puusepp uttrycker det: "vi har fått många tuffa frågor, men nu har vi också många tuffa svar". Flyget står fortfarande bara för två procent av de globala koldioxidutsläppen, och flyg från svenska flygplatser står för 0,01 procent. Nya bränslen arbetas fram, nya generationen flygplan kommer inom ett par år, och framtiden för branschen är både spännande och hoppfull. Den 13 november är det dags för den årliga konferensen Flyg med Framtid, vilket förhoppningsvis kommer bjuda på en del intressanta insikter. Läs 10 punkter för ett mer klimatanpassat flyg så länge.