Nominera till Stora Turismpriset

Wij Trädgårdar - Resekoll.se

Nu drar nomineringsprocessen igång till Stora Turismpriset 2008. Priset är en soppa ihopkokad av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), NUTEK och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Vinnarna ska både uppvisa exempel på "väl förrättat värv i nya djärva projekt", samt "långvarigt och framgångsrikt arbete inom turistnäringen". Nomeringar till Stora Turismpriset kan du göra på www.rts.se/storaturismpriset fram till den 15 augusti 2008. Prisutdelningen äger rum vid Svenska Rese- och Turistgalan den 23 oktober. Förra året vann Wij Trädgårdar (bilden). Läs rapporten från förra året!