Välkommen till paradiset

Välkommen till paradiset - Resekoll.seJag har äntligen läst Välkommen till Paradiset, Jennie Dielemans reportagebok om turistindustrin. Under flera års tid har Dielemans rest runt tillsammans med fotografen Shahab Salehi för att försöka bena ut vad det är vi så desperat letar efter – och vilka konsekvenser detta letande får.

Hon tar oss bland annat från ignoranta backpackers i Vietnam till den öppna sexhandeln på Phuket i Thailand. Från de karibiska all-inclusive-arbetarnas eländiga arbetsvillkor, till den mexikanska Yucatán-halvöns extrema exploateringstakt. Nästan hela tiden ställen som vi svenskar lätt kan relatera till, och texterna skaver effektivt på samvetet. Reseminnena börjar liksom få ett annat sken.

 

Sammantaget bildar de fristående reportagen en bok med en röd tråd: vi jagar paradiset, men skapar något helt annat på vägen. Det orörda blir exploaterat så fort vi börjar resa dit, och sökandet efter nästa öde strand kan påbörjas.

Till en början ter sig Dielemans reportage som en dokumentär av en verklighet som man redan innan bestämt sig för hur den ska se ut. Man kan ibland riktigt se framför sig hur hon infiltrerar turistgrupperna och gör mentala anteckningar över alla absurditeter som kommer hennes väg. Ibland dyker känslan upp av att hon också ser ned på de turister hon följer och intervjuar. Men vid närmare eftertanke är det svårt att veta om det är hennes eller mina egna läsningar som skapar den känslan.

Boken är ofta bäst i avsnitten mellan reportagen, där resandets uppkomst och utveckling dryftas. Referenslistan är lång, och Dielemans visar att inte heller hennes reportage stannar vid ytlig tabloidsensationalism, lättheten till trots.

Välkommen till Paradiset är ingen storartad läsupplevelse, men det är en viktig bok. Viktig för att få debatten kring turismens och flygets framtid att kretsa kring andra saker än bara koldioxidutsläpp, och för att sätta press på charterarrangörerna att göra rätt för sig i alla led. Boken skrapar bara på ytan, och man skulle önska mer djuplodande och granskande texter i de flesta fall. Med debatten som boken rör upp ligger vägen kanske öppen för att i framtiden skriva också dessa texter. Och att få folk att läsa dem.