Sjukhus, Dominikanska Republiken. Foto: Bo E Rosén

Amerikas f̦rsta sjukhus Рv̴rd i kaparnas k̦lvatten

Visste ni att Amerikas första sjukhus byggdes i Dominikanska republikens huvudstad Santo Domingo på ön Hispaniola? Sedan 1990 finns sjukhuset uppsatt på Unescos lista över världens kulturarv.

Sjukhuset, som heter San Nicolás de Bari, grundades år 1503 och var verksamt fram till mitten av 1700-talet. Det har överlevt sjörövares besinningslösa attacker och plundringståg, men jordbävningar, tyfoner och tropiska stormar klarade byggnaderna inte. Förutom att vara sjukhus tjänade en del av byggnaden också som kyrka och var förmodligen den första stenkyrkan i den Nya Världen.

Francis Drake

När Christofer Columbus och spanjorerna 1492 upptäckte ön i den Nya världen döpte han den till Hispaniola, (lilla Spanien). Ön kom att bli en betydande handelsplats, men ocksÃ¥ ett tillhÃ¥ll för slödder och allehanda skumrask som härjade i de västindiska farvattnen. Bland annat företog den engelska sjökaptenen Francis Drake (1540-1596) – som för engelsmännen blev en hjälte, och för spanjorerna var en pirat – kaparfärder till Västindien. Han tillfogade de spanska kolonierna sÃ¥ stor skada, att kung Philip II av Spanien utfärdade en belöning pÃ¥ 20 000 dukater för hans huvud, (i dagens värde skulle det betyda omkring 45 miljoner kronor.) Men som genom ett under klarade sig sjukhuset frÃ¥n Drakes ursinniga härjningar.

Sjukhus, Dominikanska Republiken. Foto: Bo E Rosén

Fattigvård

Under medeltiden var det oftast kyrkan som fick ta hand om de sjuka. Men på Hispaniola fanns det också en svart kvinna som hjälpte till. Med pengar och allmosor från öns bättre bemedlade invånare vårdade hon de sjuka och fattiga i sitt hem. När Hispaniolas guvernör Frey Nicolás de Ovano (1451-1511) fick veta detta, beordrade han byggandet av sjukhuset som han tillägnade Helgonet Nicolás, vilket han själv har fått namn efter.

Men Frey Nicolás de Ovano var själv minst av allt ett helgon. Mellan 1502-1509, då han verkade som guvernör på Hispaniola, förslavade han indianerna
på ön och utplånade hela städer med invånare. Allt för att få kontroll över det guld som spanjorerna fann på ön.

På sjukhuset San Nicolás de Bari fanns från början endast plats för sex patienter, men år 1556 byggdes det ut med 50 platser. Omkring 700 patienter per år behandlades på sjukhuset.

Genom åren har tyfoner och jordbävningar fått sjukhusbyggnaden att vittra sönder. Efter en tyfon som drog fram över ön 1911 ansågs risken för ras så stor att myndigheterna beordrade rivning av vissa delar.

I dag är omkring tre fjärdedelar av Dominikanska republikens befolkning ättlingar till spanska kolonisatörer och svarta. Landet har en atmosfär av spanskt temperament och merengue-musik.

Text och foto: Bo E. Rosén